Ogłoszenie Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo!
Od poniedziałku 18 stycznia 2021 r. rozpoczynamy drugie półrocze roku szkolnego 2020/2021. Zgodnie z decyzją MEN nadal pozostajemy w nauczaniu zdalnym, z wyłączeniem zajęć praktycznych oraz zawodowych przygotowujących uczniów klas III Technikum zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w sesji lato 2021 /III TX, III TL, III TZ, III TY/.

W przyszłym tygodniu także chcemy przeprowadzić w formie stacjonarnej matury próbne, zachowując reżim sanitarny i warunki określone w wytycznych dostępne tu:https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach

W związku z zakończeniem kształcenia zawodowego w klasach IV Technikum nastąpiła także zmiana planu, dlatego bardzo proszę o sprawdzenie aktualnego na stronie www.zs1.wielun.pl
Zajęcia praktyczne zarówno dla BS I jak i Technikum odbywają się stacjonarnie. Mając na uwadze mogące się pojawiać problemy komunikacyjne, bardzo proszę o bieżący kontakt z wychowawcami i przekazywanie informacji na temat braku możliwości udziału w tych zajęciach.

W dalszym ciągu proszę też o ostrożność i obserwowanie stanu zdrowia, w przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów proszę rezygnować z udziału w zajęciach stacjonarnych.
Mam ogromną nadzieję, że sytuacja będzie się zmieniała w kierunku powrotu do nauczania stacjonarnego. W przypadku pytań i wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji tel. do szkoły 43 8433556
Życzę nam wszystkim zdrowia, spokoju i wytrwałości w drugim półroczu, pełna nadziei, że jesteśmy bliżej powrotu do normalnego funkcjonowania.

Pozdrawiam Państwa
Elżbieta Urbańska- Golec
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu