O projekcie

 

Opis projektu

W Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu roku szkolnym 2015/2016 będzie realizowany projekt EDUCATION IS A CHOICE ? EXCHANGE EXPERIENCES 2 w ramach programu PO WER -ERASMUS + finansowanego w całości ze środków Unii Europejskiej.

„Education is a choice – exchange experience 3” to projekt mobilności edukacyjnej adresowany do uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu. W ramach projektu na praktyki zawodowe wyjedzie 45 uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodach:

  • technik żywienia i usług gastronomicznych,
  • technik logistyk,
  • technik architektury krajobrazu,
  • technik budownictwa
  • technik ekonomista/technik ekonomista – finanse i bankowość

Uczestnicy projektu udadzą się na okres 4 tygodni do Niemiec, Włoch, Portugalii lub na Maltę. Wyjazdy będą miały miejsce w okresie od marca do maja 2017 roku.

Celem projektu jest umożliwienie uczniom ZS 1 podwyższania kwalifikacji zawodowych oraz przygotowanie ich do bycia mobilnym zawodowo. Pozwoli im też nabyć lub udoskonalić umiejętności związane z posługiwaniem się językiem obcym, komunikatywnością oraz pracą zespołową. Udział w projekcie ma też wpłynąć na dalszy rozwój zawodowy uczestników poprzez zmotywowanie ich do ciągłego doskonalenia zawodowego i wpojenia im aktywnego podejścia do kierowania własnym rozwojem.

Każdy z uczestników projektu, który odbędzie praktykę zagraniczną, otrzyma potwierdzenie zdobytych kwalifikacji w postaci dokumentów:

– CV Europass

– Europass Mobilność – potwierdzenie

– Paszport Językowy.

W ramach budżetu projektu uczestnicy mają zapewnione środki finansowe na odbycie szkolenia wyjazdowego (podróż, zakwaterowanie, wyżywienie).