Narodowy Dzień Niepodległości 2017/2018

OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI 2017

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Powstaniec Śląski” zorganizowała w naszej szkole niecodzienną, „żywą” lekcję historii upamiętniającą uroczystości 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Rekonstrukcja w ZS nr 1 dotycząca epizodu rozbrojenia garnizonu niemieckiego w Warszawie w 1918 roku poprzedzona została pokazem sprzętu wojskowego, fotografii i umundurowania.

Celem widowiska było przybliżenie młodzieży polskiej historii i rozbudzenie patriotyzmu.