Narodowe Czytanie w ZS nr 1

Narodowe Czytanie w naszej szkole!!!
Lekturą tegorocznej 12 odsłony Narodowego Czytania jest „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej
Jest to najbardziej znana powieść pisarki. Żadna inna książka Orzeszkowej nie została tak entuzjastycznie przyjęta przez recenzentów. Chwalono m.in. sprawne połączenie dydaktyzmu z walorami artystycznymi i przemyślaną kompozycję całości. „Nad Niemnem” cieszyło się popularnością i uznaniem kolejnych pokoleń czytelników. Powieścią zainteresowało się także kino. „Nad Niemnem” to jeden z najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzone było w 2023 roku. Tegoroczną odsłonę narodowego czytania w naszej szkole, (dekorację, prezentację, dobór fragmentów) przygotował zespół polonistów, czyli p. Emanuela Jędryszek-Cyrkler, p. Ilona Kuźnik, p. Agnieszka Madziara, p. Barbara Kula, p. Kamila Trzeciak.
Fragmenty lektury czytała młodzież klas trzecich i czwartych.