Nabór 2019

Bardzo prosimy o jak najszybsze złożenie dokumentów w celu potwierdzenia woli nauki.
Skierowania na badania wydajemy przy przyjęciu dokumentów do piątku do godz. 15.00.
Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w sali 03. 

Informujemy,że dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w technikum geodezyjnym
w klasach po gimnazjum i po szkole podstawowej.