Moja wymarzona ekopracownia

Zadanie: Laboratorium analiz elementów środowiska w Zespole Szkół Nr 1 w Wieluniu

Wartość ogólna zadania: 45 350 zł

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w kwocie 39 000 zł

 

 

Opis zadania:

W Zespole Szkół Nr 1 powstała nowa pracownia, której celem jest podniesie poziomu wiedzy, umiejętności i świadomości przyrodniczo – ekologicznej uczniów. Sala będzie wykorzystywana podczas zajęć z chemii, biologii, fizyki czy przedmiotów o charakterze przyrodniczo – ekologicznym.

Zakupione pomoce dydaktyczne pozwolą na realizację zajęć w aktywny, doświadczalny sposób. Podczas zajęć uczniowie będą pozyskiwali informacje o stanie środowiska, co wpłynie pozytywnie na kształtowanie postaw proekologicznych, cechujących się odpowiedzialnością za jego lokalny stan w myśl zasady „Żyj lokalnie, działaj globalnie”.

Link do strony:  www.zainwestujwekologie.pl