Matura 2021

Harmonogram egzaminów maturalnych

Harmonogram egzaminów maturalnych w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu 2021 r.

Harmonogram egzaminów maturalnych w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu 2021 r.

GODZINY WEJŚĆ DO SZKOŁY W DNIU 4 MAJA 2021R. GODZINA 9:00

 

Sala Godzina wejścia Nr wejścia
SALA 01

 

8:10 WEJŚCIE OD SALI GIMNASZTYCZNEJ  ( II )
SALA 02, 101, 102

 

8:20 WEJŚCIE GŁÓWNE ( I)
SALE: 103, 104, 105, 209

 

8:20 WEJŚCIE OD ŁĄCZNIKA ( III)
SALA 03

 

8:30 WEJŚCIE OD ŁĄCZNKIA ( III)
SALE: 211, 212, 213, 218

 

8:20 WEJŚCIE Z OD STRONY BURSY ( IV)
GODZINY WEJŚĆ DO SZKOŁY W DNIU 5 MAJA 2021R. GODZINA 9:00

 

SALA 01

 

8:10 WEJŚCIE OD SALI GIMNASTYCZNEJ  ( II )
SALA 02, 101, 102

 

8:20 WEJŚCIE GŁÓWNE ( I)
SALE: 103, 104, 105, 209

 

8:20 WEJŚCIE OD ŁĄCZNIKA ( III)
SALA 03

 

8:30 WEJŚCIE OD ŁĄCZNKIA ( III)
SALE: 115, 211, 212, 213, 217, 218

 

8:20 WEJŚCIE Z OD STRONY BURSY ( IV)
GODZINY WEJŚĆ DO SZKOŁY W DNIU 6 MAJA 2021R. GODZINA 9:00

 

SALA 01

 

8:10 WEJŚCIE OD SALI GIMNASTYCZNEJ  ( II )
SALA 02, 101, 102

 

8:20 WEJŚCIE GŁÓWNE ( I)
SALE: 103, 104, 105, 209

 

8:20 WEJŚCIE OD ŁĄCZNIKA ( III)
SALA 03

 

8:30 WEJŚCIE OD ŁĄCZNKIA ( III)
SALE: 211, 212, 213, 217, 218

 

8:20 WEJŚCIE Z OD STRONY BURSY ( IV)
 

GODZINY WEJŚĆ DO SZKOŁY W DNIU 7 MAJA 2021R. GODZINA 9:00

 

SALA 01

 

8:10 WEJŚCIE OD SALI GIMNASTYCZNEJ  ( II )
SALA 02, 101, 102, 104

 

8:20 WEJŚCIE GŁÓWNE ( I)
SALA 03

 

8:20 WEJŚCIE OD ŁĄCZNKIA ( III)
 

GODZINY WEJŚĆ DO SZKOŁY W DNIU 7 MAJA 2021R. GODZINA 14:00

 

SALA 209

 

13:30 WEJŚCIE GŁÓWNE ( I)
GODZINY WEJŚĆ DO SZKOŁY W DNIU 10 MAJA 2021R.  GODZINA 9:00

 

SALA 01

 

8:10 WEJŚCIE OD SALI GIMNASTYCZNEJ  ( II )
SALA 02, 101, 102, 104

 

8:20 WEJŚCIE GŁÓWNE ( I)
GODZINY WEJŚĆ DO SZKOŁY W DNIU 11 MAJA 2021R. GODZINA 9:00

 

SALA 01

 

8:10 WEJŚCIE OD SALI GIMNASTYCZNEJ  ( II )
SALA  101

 

8:20 WEJŚCIE GŁÓWNE ( I)
SALA 03

 

8:20 WEJŚCIE OD ŁĄCZNIKA (III)
GODZINY WEJŚĆ DO SZKOŁY W DNIU 11 MAJA 2021R. GODZINA 14:00

 

SALA  209

 

13:30 WEJŚCIE GŁÓWNE ( I)
GODZINY WEJŚĆ DO SZKOŁY W DNIU 12 MAJA 2021R. GODZINA 9:00

 

SALA  212, 218

 

8:20 WEJŚCIE OBOK BURSY ( IV)
GODZINY WEJŚĆ DO SZKOŁY W DNIU 13 MAJA 2021R. GODZINA 9:00

 

SALA  212, 218

 

8:20 WEJŚCIE OBOK BURSY ( IV)
GODZINY WEJŚĆ DO SZKOŁY W DNIU 13 MAJA 2021R. GODZINA 14:00

 

SALA  209

 

13:30 WEJŚCIE GŁÓWNE ( I)
GODZINY WEJŚĆ DO SZKOŁY W DNIU 17 MAJA 2021R. GODZINA 9:00

 

SALA  209

 

8:30 WEJŚCIE GŁÓWNE ( I)
GODZINY WEJŚĆ DO SZKOŁY W DNIU 18 MAJA 2021R. GODZINA 9:00

 

SALA  209

 

8:20

WEJŚCIE GŁÓWNE ( I)