Kursy logistyczne Trans.eu

25 marca odbyła się 2 edycja egzaminów z kursów logistycznych tj.: Spedycja, Transport, Manager branży TSL, Magazynowanie. Do egzaminu podeszło 85 uczniów, 18-tu udało się zdać egzamin na minimalnym wymaganm 75%-owym poziomie. Bardzo się cieszymy z podnoszenia kwalifikacji przez młodzież, która otrzyma stosowne certyfikaty potwierdzone przez firmę Trans.eu., partnera szkoły.