Konferencja Naukowa 2014/2015

KONFERENCJA NAUKOWA

O szkolnictwie zawodowym, jego funkcjonowaniu, finansowaniu i wspieraniu przez pracodawców dyskutowano podczas konferencji zorganizowanej przez wieluński Zespół Szkół nr 1. Konferencja pod hasłem – „Szkolnictwo zawodowe- przyszłość rozwoju regionu” odbyła się dnia 28 października 2014 roku. Podczas spotkania dyskutowano także o perspektywach dla oświaty zawodowej w najbliższych latach w związku z nowym rozdaniem funduszy europejskich.