Konferencja na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży

Konferencja na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży

Mamy zaszczyt zaprosić na I Konferencję na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży "JESTEM TUTAJ", która odbędzie się 03.03.2020 r. w Nowych Warsztatach Budowlanych Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu.
Celem konferencji jest dostarczenie rzetelnej, aktualnej wiedzy z zakresu pomocy dzieciom i młodzieży w szkole. Konferencja skierowana jest do dyrektorów, psychologów, pedagogów, wychowawców i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych i wszystkich zainteresowanych.
Prelegentami tegorocznych wykładów będą, m.in. mgr Małgorzata Łuba - członek zarządu Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, psycholog od lat pracująca z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami depresyjnymi, po próbach samobójczych,
mgr Magda Dolska-Topór - Międzynarodowy Trener Dialogu Motywującego, trener PTTM, doświadczony terapeuta motywujący,
dr Grzegorz Frączek - doktor nauk prawnych, posiadający doświadczenie w mediacjach rówieśniczych.
Cena - 100 zł / os.
Liczba miejsc jest ograniczona, aby dokonać zapisu na konferencję należy przesłać formularz zgłoszeniowy na adres konferencja@zs1.wielun.pl
PLAKAT

Klauzula informacyjna:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu, ul. Wojska Polskiego 32, tel (43) 843 35 56, adres e-mail: zs1@zs1.wielun.pl – reprezentowane przez dyrektora mgr Elżbietę Urbańską -Golec;Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do jego realizacji, podstawami prawnymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa RODO, tj. w oparciu o niezbędne przetwarzanie wynikające z organizacji konferencji realizowanej przez Administratora.A. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie ręcznie lub/i automatycznie w celu realizowania konferencji „Jestem Tutaj”, administrator nie udostępnia danych innym podmiotom.B. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:- żądania od Administratora:- dostępu do Pani/Pana danych osobowych,- sprostowania Pani/Pana danych osobowych,- usunięcia Pani/Pana danych osobowych,- ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych- przenoszenie danych osobowych,- wniesienia skargi do organu nadzorczego.Inspektor danych osobowych - Joanna Teluk (43) 843 35 56, e-mail: iodo@zs1.wielun.plC. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii), z tym, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano z prawem, przed jej wycofaniem.Podstawy prawne o ochranie danych osobowych: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych, Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do organizacji konferencji,2. Wyrażam zgodę na przechowywanie i archiwizowanie moich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisanymi,3. Wyrażam zgodę na kontakt ze mną poprzez podany adres e-mail lub nr telefonu w celach niezbędnych do realizacji konferencji,4. Dane zostały podane dobrowolnie.