Informacja o podręcznikach do klas 1

W związku ze zmianą podstawy programowej kształcenia w zawodzie

proszę o nie kupowanie podręczników do przedmiotów zawodowych .

Po opublikowaniu przez wydawnictwa rekomendujemy  zakup podręczników we wrześniu!

Będzie możliwość zbiorowych zamówień przez szkołę.

Podręczniki z języków obcych w zależności od poziomu nauczania można będzie zakupić we wrześniu.  Do klas po gimnazjum będzie możliwość  odkupienia podręczników w szkole.

Poniżej zamieszczamy listy podręczników z przedmiotów ogólnokształcących, które będą obowiązywały od września .

Podreczniki-SZKOŁA-BRANŻOWA-I-STOPNIA

Wykaz podręczników TECHNIKUM rok szkolny 2019-20