Formy wsparcia

Formy wsparcia

1. Doposażenie pracowni zawodu ZS 1 w Wieluniu w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne
2. Wsparcie uczniów z Technikum w ZS 1 w Wieluniu: kursy/szkolenia, które prowadzą do zdobycia  dodatkowych kwalifikacji rynkowych, zwiększających szanse na rynku pracy.
3. Doskonalenie umiejętności nauczycieli kształcenia zawodowego związanych z kierunkiem kształcenia zawodowego
4. Realizacja staży zawodowych uczniów z Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu u pracodawców obszaru oddziaływań szkół