Europejski Dzień Języków

 Europejski Dzień Języków/European Day of Languages/ Europäischer Tag der Sprachen -26.09.2022 r. –  przedstawiciele wybranych klas II, III i IV wzięli udział w konferencji transmitowanej na żywo z Brukseli i przygotowanej przez Komisję Europejską.
To wydarzenie online zabrało uczestników w podróż po Europie – od Szwecji po Portugalię i od Estonii po Hiszpanię.
Młodzież wysłuchała, głównie w języku angielskim, bardzo ciekawych dyskusji dotyczących świadomości językowej europejskich uczniów, wielojęzycznych klas i działań społecznych sprzyjających integracji i włączeniu.
Na zakończenie uczniowie otrzymali kilka rad dotyczących sposobów nauki języków obcych od jednej z młodych prelegentek konferencji, która opanowała – UWAGA – 28 języków obcych

https://www.facebook.com/photo/?fbid=497571919043320&set=pcb.497572172376628