EGZAMINY POPRAWKOWE

Egzamin poprawkowy maturalny

– część pisemna

21 sierpnia 2018r. – godz. 9.00

 • Język angielski – sala nr 214 (3 osoby)
 • Język polski i matematyka – sala nr 03 ( 1 osoba język polski, 35 osób matematyka)

 

 

 

Egzaminy poprawkowe

27 sierpnia 2018r. (poniedziałek) – godz. 9.00

 • Fizyka
 • Fizyka rozszerzona
 • Rachunkowość przedsiębiorstw
 • Technika i bezpieczeństwo w gastronomii
 • Technologia gastronomiczna
 • Język polski
 • Działalność gospodarcza w budownictwie

29 sierpnia 2018r. (Środa) – godz. 9.00

 • Matematyka
 • Matematyka rozszerzona