Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Informuję, że piątek 10 stycznia 2020r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas Technikum oraz BSIS.
W tym dniu odbywają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.