Dzień Edukacji Narodowej 2019

14 października 2019 r. obchodziliśmy podwójną uroczystość – Dzień Edukacji Narodowej i ślubowanie uczniów klas pierwszych, po raz pierwszy w nowych Warsztatach Budowlanych

Oficjalnego otwarcia dokonała Pani wicedyrektor Maria Kruk, następnie głos zabrali Pan Starosta Wieluński Marek Kieler, sekretarz Starostwa Wieluńskiego Pan Andrzej Chowis. Przedstawiciele 17 pierwszych klas złożyli uroczyste ślubowanie i tym samym zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu.

Łódzki Kurator Oświaty wyróżnił z okazji Dnia Edukacji Narodowej  pracowników oświaty z naszego województwa. Wśród nagrodzonych znalazła się Pani Dyrektor Elżbieta Urbańska-Golec, wyróżniona nagrodą MEN.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Pani wicedyrektor Maria Kruk i Dorota Musiałek -Jeżewska, wręczyły nagrody nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi za osiągnięcia zawodowe w ubiegłym roku szkolnym.
Obchody uświetnił występ zespołu Krótkie Spięcie.