DEN 2015/2016

W dniu 14 października 2015 r. w naszej szkole odbyły się uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej. Oprócz Dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego oraz pracowników administracyjnych, nie zabrakło też emerytowanych nauczycieli. Hasło przewodnie akademii brzmiało „Połączenie sił to początek, wspólna praca to sukces” i było nawiązywaniem do 10. rocznicy połączenia szkół: „budowlanki’ i „ekonomika”. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie klas pierwszych, którzy w podniosłej atmosferze złożyli ślubowanie przysięgając na sztandar szkoły. Istotnym punktem programu było też oficjalne przekazanie władzy nowemu Samorządowi Uczniowskiemu. Galę zakończyły życzenia od Pani Dyrektor Elżbiety Urbańskiej-Golec skierowane pod adresem całego grona pedagogicznego.