Dekarz

Dekarz

Filmiki promocyjne po tym linkami:

Dekarz

https://www.facebook.com/dekarzPSD/videos/569381167344846/ 

https://youtu.be/9CvaoXvQheo

https://youtu.be/mfXdQPtfXv0

https://youtu.be/Uw-DXB9I9pU

 

Kwalifikacje:

BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich

Nauka trwa 3 lata. W ostatnich latach nastąpił rozwój branży budowlanej, który spowodował duże zapotrzebowanie na pracowników wykonujących pokrycia dachowe i obróbki blacharskie. Praca dekarza jest wykonywana w znacznej części na wysokości, dlatego uważana jest za bardziej niebezpieczna niż inne roboty budowlane. Osoba wykonująca ten zawód powinna mieć zdolności manualne, wyobraźnie przestrzenną oraz dobrą koordynację wzrokowo - ruchową. Polscy dekarze są poszukiwanymi fachowcami zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

Kształcenie w zawodzie dekarz ma na celu przygotowanie do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywania pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich oraz odwodnień połaci dachowych;
  • wykonywania montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej;
  • wykonywania naprawy i rozbiórki pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich, termoizolacji dachów i odwodnień połaci dachowych

 

Absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia pracy zawodowej, ponieważ podczas praktycznej nauki zawodu uczą się od wykwalifikowanych instruktorów i dekarzy. Zajęcia praktyczne realizowane w firmie dekarskiej (u pracodawcy).

Absolwenci szkoły mogą być zatrudnieni w firmach dekarskich, zakładach produkcji pokryć dekarskich, firmach ogólnobudowlanych, remontowych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Więcej informacji w ramach projektu „Zawód Przyszłości Dekarz”  na kanałach informacyjnych poniżej: