Bezpieczny Tydzień w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu

W dniach 25-29 września 2023r. w Zespole Szkół nr 1 odbywał się Bezpieczny Tydzień. Projekt miał na celu zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole, a także zapobieganie zachowaniom problemowym poprzez profilaktykę cyberprzemocy, profilaktykę uzależnień i promowanie zdrowego stylu życia .
Uczniowie w ciągu tego tygodnia spotkali się z ratownikiem medycznym, pielęgniarką, terapeutą ds uzależnień, pracownikiem Sanepidu, kuratorem, policjantem – specjalistą ds. nieletnich, instruktorem taktyk i technik samoobrony, prawnikiem.

Poruszane tematy:

Bezpieczny uczeń w sieci
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Wybierz życie – pierwszy krok
Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa młodzieży
Prawdy i mity o uzależnieniach
Odpowiedzialność prawna nieletnich
Badania profilaktyczne, dlaczego? dla kogo?
Kurs samoobrony

Podjęte działania spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i nauczycieli. Mamy nadzieję, że Bezpieczny Tydzień znacznie wpłynie na budownie bezpiecznego środowiska szkolnego i będzie kontynuowany.

dzień pierwszy

dzień drugi

dzień trzeci

dzień czwarty

dzień piąty