Badania okresowe dla uczniów przyjętych do Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu

 

Harmonogram
badań okresowych dla uczniów przyjętych do klas pierwszych
na rok szkolny 2023/2024

17.07.2023r.
godz. 8.00TL – technik logistyk

18.07.2023r.
godz. 8.00TB – technik budownictwa
godz. 10.00TW – technik robót wykończeniowych w budownictwie
godz. 12.00Bm – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

19.07.2023r.
godz. 8.00TA – technik architektury krajobrazu
godz. 10.00 TZ – technik żywienia i usług gastronomicznych
godz. 12.00TT – technik technologii żywności

20.07.2023r.
godz. 8.00Bc – cukiernik
godz. 10.00Bk – kucharz

21.07.2023r.
godz. 8.00TE – technik ekonomista
godz. 10.00TR – technik rachunkowości

 

harmonogram badań okresowych