American Day 2013/2014

AMERICAN DAY

Nowa Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Patrycja Cybułka z klasy II Technikum Ekonomicznego zrealizowała jeden z punktów swojego programu wyborczego.
Dzięki jej inicjatywie w naszej szkole po raz pierwszy odbył się American Day.