Adresaci projektu

Adresaci projektu

Projekt jest skierowany do osób z województwa łódzkiego, które uczą się, mieszkają lub pracują na obszarze województwa łódzkiego. Wsparciem zostanie objęte:
1. Technikum w Zespole Szkół Nr 1 w Wieluniu, w tym:
- technik architektury krajobrazu: 5 uczniów
- technik budownictwa: 10 uczniów
- technik ekonomista: 30 uczniów
- technik logistyk: 35 uczniów
- technik żywienia i usług gastronomicznych: 20 uczniów

oraz 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych nauczających na kierunkach gastronomicznych, logistycznych, ekonomicznych i budowlanych.
Łącznie: 100 uczniów i 10 nauczycieli