Wizyta uczniów ZS nr 1 w Instytucie Finansów

25 września 2023 r. miała miejsce inauguracja pierwszej klasy finansowo-skarbowej. To część pilotażowego programu Instytutu Finansów dla techników ekonomicznych. Uczniowie klasy I Technik Ekonomista o profilu Finansowo-Skarbowym odwiedzili gmach Ministerstwa Finansów, aby uroczyście rozpocząć ten rok szkolny.
Celem projektu jest wzmocnienie edukacji z zakresu finansów i skarbowości oraz ułatwienie uczniom późniejszej edukacji na poziomie akademickim, co przyczyni się do zdobycia kompetencji koniecznych do podjęcia w przyszłości pracy zawodowej związanej z obszarem skarbowym.
Gościem wydarzenia był Pan Dariusz Wencel – Attaché Celny RP w Wielkiej Brytanii, który wygłosił prelekcję nt. kariery w świecie skarbowości oraz pracy w ambasadzie.
Uczniowie zwiedzili część gmachu Ministerstwa Finansów, łącznie z gabinetem Ministra Finansów, później wybrali się  na Giełdę Papierów Wartościowych oraz mały spacer po stolicy.