Projekt z programu ERASMUS+ – 2022/2023

 

 

 

 

Projekt z program ERASMUS+
Sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe
Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry (KA121-VET)
Nr umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000066692
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 48.880,00 EURO

Program ERASMUS+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie.
Ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania nauczycieli i młodzieży.

Projekt mobilności edukacyjnej realizowany w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu adresowany był w tym roku do uczniów klas IV po szkole podstawowe.

Celem głównym wyjazdu jest odbycie przez uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu praktyk zawodowych u greckich pracodawców w zawodzie, w którym się kształcą. Poza tym uczestnicy mobilności podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe oraz przygotowują się do bycia mobilnym zawodowo, zwiększają umiejętności związane z posługiwaniem się językiem obcym, komunikatywnością oraz pracą zespołową. Poznają kulturę, zwyczaje, historię innych krajów.

W ramach projektu na 2-tygodniowe praktyki zawodowe do Grecji w okresie 17.04-28.04.2023 r. wyjechało 23 uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodach:
- technik logistyk,
- technik architektury krajobrazu,
- technik budownictwa
- technik ekonomista.
Uczestnikami mobilności zostały osoby, które przeszły pozytywnie proces rekrutacji a następnie uczestniczyli w zajęciach przygotowawczych z języka angielskiego, greckiego, kultury oraz warsztatach pedagogicznych.

W ramach odbycia praktyk zawodowych uczestnicy otrzymali Certyfikaty oraz dokumenty Europass Mobilność potwierdzające nabyte kompetencje i kwalifikacje.

W projekcie wzięło udział także 5 nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu, Dwóch z nich odbyło 5- dniowy kurs w Grecji w zakresie branży budowlanej i architektury krajobrazu, a troje było na Job shadowing.

Celem wyjazdu kadry ZS 1 było przede wszystkim doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie oraz obserwacja pracy w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego. Poza tym rozwijali swoje umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego oraz nawiązali kontakty z nauczycielami z innych krajów w celu dzielenia się doświadczeniami i współpracy.

W ramach budżetu Projektu wszyscy uczestnicy mieli zapewnione środki finansowe na odbycie praktyk zawodowych, szkolenia, program kulturalny, pobyt, itd.. W czasie wolnym uczestnicy projektu korzystali ze zorganizowanego programu kulturowego, w ramach którego zwiedzili wiele atrakcji turystycznych Grecji. m.in. Skiatos, Meteory, Platamonas, Saloniki. Poznawali także okolice swojego miejsca zamieszkania.

Naszym partnerem zagranicznym współodpowiedzialnym za organizację praktyk i programu kulturowego jest KIKA MOBILITY TRAINING CENTER LTD. To doświadczoną grecka organizacja przyjmująca w ramach programów mobilności młodzież w zakresie kształcenia zawodowego. Zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, która udziela merytorycznego wsparcia uczestnikom.