Harmonogram

Harmonogram udzielonego wsparcia


Rodzaj wsparcie: Doradztwo grupowe edukacyjno – zawodowe

Harmonogram doradztwo edukacyjno – zawodowe grudzień 2016 r

Harmonogram doradztwo edukacyjno – zawodowe listopad 2016 r.

Harmonogram doradztwo edukacyjno – zawodowe luty-czerwiec 2017 r

Harmonogram doradztwo edukacyjno – zawodowe październik 2016 r.

Harmonogram doradztwo edukacyjno – zawodowe wrzesień-październik 2017 r

 

Rodzaj wsparcie: Wsparcie udzielane na rzecz wyposażenia/doposażenia pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego

Harmonogram Wsparcie udzielane na rzecz wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego

Rodzaj wsparcie: Doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych

Harmonogram Doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych

Harmonogram zjazdów Studia podyplomowe Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Harmonogram zjazdów Studia podyplomowe Kadry i Płace (edycja XII)

Harmonogram zjazdów Studia podyplomowe Kadry i Płace

Harmonogram zjazdów Studia podyplomowe Transport i Spedycja

Rodzaj wsparcie: Zajęcia specjalistyczne prowadzące do nabycia umiejętności nowych kwalifikacji zawodowych

Harmonogram Zajęcia specjalistyczne prowadzące do nabycia umiejętności nowych kwalifikacji zawodowych

Harmonogram szkolenia praktycznego