Rozdanie Świadectw Dojrzałości

Maturzyści Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu!

Zapraszamy na  rozdanie Świadectw Dojrzałości: 
wtorek 9 lipca 2024r. o godz. 13.00,  sala 02

 

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym 

Zdający, który przystąpił do wszystkich egzaminów pisemnych i ustnych z przedmiotów obowiązkowych i jednego z nich nie zdał, może złożyć w terminie do 7 dni po ogłoszeniu wyników wniosek o przystąpienie do sesji poprawkowej w 2024 roku.

Egzamin poprawkowy :
w części pisemnej odbędzie się we wtorek 20 sierpnia 2024 roku o godzinie 9:00, a w części ustnej w środę 21 sierpnia 2024 roku