Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Kwalifikacje:

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik robót wykończeniowych z aranżacją wnętrz w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu jest przygotowanie absolwenta do projektowania wnętrz, zaprojektowanie salonu, sypialni, łazienki, czy pomieszczeń biurowych. Aranżacji wnętrz domów/mieszkań przy użyciu profesjonalnych programów komputerowych, wykonania odbioru robót wykończeniowych, wykonania kalkulacji/kosztorysów robót, rozliczeń robocizny, materiałów i sprzętu, czytania dokumentacji projektowej itp. Szkoła zapewnia realizacje praktyk w zakresie 8 tygodni.

W technikum będzie można zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • budownictwa: nowoczesne technologie budowlane, technologie robót wykończeniowych,
  • posługiwania się dokumentacją projektową
  • przygotowania zestawień materiałów do zaplanowanych prac wykończeniowych
  • projektowania i aranżacji wnętrz przy użyciu programów komputerowych
  • kosztorysowania robót budowlanych i wykończeniowych

Przygotowanie zawodowe technika robót wykończeniowych z aranżacją wnętrz pozwala na podjęcie pracy w biurach projektowych, w firmach zajmujących się sprzedażą materiałów budowlanych, w administracjach budynków, a po nabyciu odpowiedniego stażu pracy umożliwia prowadzenie własnej firmy budowlanej lub projektowej. To także z zakresu budownictwa, a więc absolwent może także starać się o pracę w wielu innych branżach budowlanych. Absolwenci szkoły uzyskują po zdaniu kwalifikacji zawodowych tytuł technika, a po zdaniu egzaminu maturalnego mogą podjąć studia wyższe.

czas trwania:

5 lat

specjalizacja:

aranżacja wnętrz

przedmiot rozszerzony:

matematyka

Znajdź ZS 1 na Facebook:

kliknij