Technik rachunkowości

Technik rachunkowości

Kwalifikacje:

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07.    Prowadzenie rachunkowości

Zawód księgowego należy do jednych z najbardziej poszukiwanych obecnie na rynku pracy. Firmy poszukują księgowych o gruntownym przygotowaniu do zawodu. Każda firma potrzebuje dobrego księgowego. Technik rachunkowości to zawód związany z obszarem administracyjnym i usługowym. W firmie taka osoba zajmuje się m.in. rozliczaniem wynagrodzeń, danin publicznych, wystawianiem i księgowaniem faktur, prowadzeniem analizy finansowej, utrzymywaniem kontaktu z Urzędem Skarbowym, Urzędem Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Uczeń trakcie nauki zdobywa następujące umiejętności:

  • obsługa programów kadrowo-płacowych,
  • obsługa programu PŁATNIK,
  • obsługa programów księgowych na poziomie rozliczeń zaawansowanym,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz ich przygotowanie do weryfikacji,
  • wypełnianie dokumentacji rozliczeniowej,
  • przeprowadzanie kontroli dokumentów księgowych,
  • nadzorowanie terminów spłat zobowiązań oraz ściąganie roszczeń i należności.

Absolwenci kierunku technik rachunkowości, mogą być zatrudnieni w działach finansowych oraz działach księgowych we wszystkich zakładach i jednostkach budżetowych, podmiotach gospodarczych, instytucjach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach administracji centralnej, samorządowej czy w urzędach skarbowych.

Nauka na poziomie szkoły średniej pozwoli przygotować prawdziwych fachowców, którzy mogą kontynuować naukę na studiach wyższych przygotowując się do wykonywania takich zawodów jak: biegły rewident, doradca podatkowy, itp. Absolwenci szkoły uzyskują po zdaniu kwalifikacji zawodowych tytuł technika, a po zdaniu egzaminu maturalnego mogą podjąć studia wyższe.

Czas trwania:

5 lat

specjalizacja:

podatki w biznesie

przedmiot rozszerzony:

matematyka

Znajdź nas na Facebooku:

zobacz