Technik rachunkowości

Technik rachunkowości ⇒ NOWY KIERUNEK!

Filmik promocyjny

https://www.facebook.com/285357085142545/videos/564704227790910/

https://www.facebook.com/285357085142545/videos/694046418085261/

Kwalifikacje:

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07.    Prowadzenie rachunkowości

Nauka trwa 5 lat. Absolwent Technikum Rachunkowości będzie przygotowany do prowadzenia własnej firmy, prowadzenia biura rachunkowego z uwzględnieniem wszystkich form rozliczeń  z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. To również specjalista do spraw kadr i płac.

Uczeń w trakcie nauki dobywa następujące umiejętności:

  • obsługa programów kadrowo-płacowych,
  • obsługa programu PŁATNIK,
  • obsługa programów księgowych na poziomie rozliczeń zaawansowanym,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz ich przygotowanie do weryfikacji,
  • wypełnianie dokumentacji rozliczeniowej,
  • przeprowadzanie kontroli dokumentów księgowych,
  • nadzorowanie terminów spłat zobowiązań oraz ściąganie roszczeń i należności.

Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości ma na celu przygotowanie do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) prowadzenia rachunkowości;

2) rozliczania danin publicznych;

3) rozliczania wynagrodzeń;

4) rozliczania składek pobieranych przez ZUS;

5) prowadzenia analizy finansowej.

Absolwenci kierunku technik rachunkowości, mogą być zatrudnieni w działach finansowych oraz działach księgowych we wszystkich zakładach i jednostkach budżetowych, podmiotach gospodarczych, instytucjach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach administracji centralnej, samorządowej czy w urzędach skarbowych.

Zawód księgowego należy do jednych z najbardziej poszukiwanych obecnie na rynku pracy. Firmy poszukują księgowych o gruntownym przygotowaniu do zawodu. Nauka na poziomie szkoły średniej pozwoli przygotować prawdziwych fachowców, którzy mogą kontynuować  naukę na studiach wyższych przygotowując się do wykonywania takich zawodów jak: biegły rewident, doradca podatkowy.

Absolwenci szkoły uzyskują po zdaniu kwalifikacji zawodowych tytuł technika, a po zdaniu egzaminu maturalnego mogą podjąć studia wyższe.