Technik logistyk

Technik logistyk

Filmik:

https://www.facebook.com/zs1wielun/videos/603968937135973/

Kwalifikacje:

SPL.01- Obsługa magazynów
SPL.02 - Organizacja transportu

Nauka trwa 5 lat. Absolwent szkoły w zawodzie technik logistyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przygotowywania procesu logistycznego, sporządzania dokumentów logistycznych, ustalania należności za usługi logistyczne, przygotowywania taryf przewozowych i spedycyjnych.

Potrafi organizować procesy zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji. Samodzielnie przygotowuje dokumenty związane z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym towarów i osób. Oblicza koszty dostawy i podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych.

Technik logistyk może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo - spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, m. in. na stanowiskach:

  • specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu;
  • specjalisty ds. planowania zakupów;
  • specjalisty ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję;
  • specjalisty ds. gospodarki odpadami;
  • specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów;
  • specjalisty ds. gospodarki materiałowej.

Szkoła zapewnia realizację praktyki zawodowej - 8 tygodni.

Absolwenci szkoły uzyskują po zdaniu kwalifikacji zawodowych tytuł technika, a po zdaniu egzaminu maturalnego mogą podjąć studia wyższe.