Technik logistyk

Technik logistyk

Kwalifikacje:

SPL.01- Obsługa magazynów
SPL.04 - Organizacja transportu

Logistyka to proces efektywnego planowania, realizowania i nadzorowania przemieszczania się produktów od produkcji aż po punkt sprzedaży. Zadaniem logistyka jest zarządzanie przepływem materiałów i ich koordynacja, w taki sposób, aby można dostarczyć na czas dany towar.

Zadaniem technika logistyki może być również pilnowanie kosztów, nadzór nad stanami magazynowymi, oznaczanie produktów do transportu. Logistyk potrafi organizować procesy zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji. Samodzielnie przygotowuje dokumenty związane z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym towarów i osób.

Oblicza koszty dostawy i podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych, a także przygotowywania procesu logistycznego, sporządzania dokumentów logistycznych, ustalania należności za usługi logistyczne, przygotowywania taryf przewozowych i spedycyjnych.

W trakcie swojej nauki w technikum logistycznym uczeń realizuje przedmioty zawodowe, poruszające zagadnienia, m.in. zapasów i magazynowania, logistyki zaopatrzenia, dystrybucji, procesów transportowych w logistyce, logistyce w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Technik logistyk może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo - spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, m. in. na stanowiskach:

  • specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu;
  • specjalisty ds. planowania zakupów;
  • specjalisty ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję;
  • specjalisty ds. gospodarki odpadami;
  • specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów;
  • specjalisty ds. gospodarki materiałowej.

Absolwenci szkoły uzyskują po zdaniu kwalifikacji zawodowych tytuł technika, a po zdaniu egzaminu maturalnego mogą podjąć studia wyższe.

czas trwania:

5 lat

dodatkowa kwalifikacja:

spedytor

przedmiot rozszerzony:

geografia

Facebook Logistyków ZS1:

zobacz