Technik logistyk

Nauka w technikum trwa:

  • po gimnazjum - 4 lata
  • po 8 klasie szkoły podstawowej - 5 lat

Kwalifikacje:
SPL.01- Obsługa magazynów
SPL.02 - Organizacja transportu

Absolwent szkoły w zawodzie technik logistyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przygotowywania procesu logistycznego, sporządzania dokumentów logistycznych, ustalania należności za usługi logistyczne, przygotowywania taryf przewozowych i spedycyjnych.

Potrafi organizować procesy zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji.

Samodzielnie przygotowuje dokumenty związane z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym towarów i osób. Oblicza koszty dostawy i podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych.

Technik logistyk może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo ? spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, m. in. na stanowiskach:

. specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu;

. specjalisty ds. planowania zakupów;

. specjalisty ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję;

. specjalisty ds. gospodarki odpadami;

. specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów;

. specjalisty ds. gospodarki materiałowej;

Szkoła zapewnia realizację praktyki zawodowej - 8 tygodni.

Absolwenci szkoły uzyskują po zdaniu kwalifikacji zawodowych tytuł technika, a po zdaniu egzaminu maturalnego mogą podjąć studia wyższe.