ZS1 w Wieluniu w projekcie wspierającym zdrowie psychiczne młodzieży „Myślę Pozytywnie 2021”!

We wrześniu 2020 Zespół Szkół nr 1 przystąpił do konkursu na realizację projektu "Myślę Pozytywnie" na rok 2021 organizowanego przez Fundację Instytut Myślenia Pozytywnego. Szkoła otrzymała informację, że działania podejmowane do tej pory na rzecz ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży dają możliwość ubiegania się o udział w projekcie! Nasza szkoła znalazła się na liście 50 szkół, które otrzymały możliwość udziału w projekcie. Program certyfikacyjny „Szkoła pozytywnego myślenia” zakłada, że szkoła biorąca udział w akcji otrzymuje pakiet pomocy do wykonania zadań wychowawczo- profilaktycznych w zakresie upowszechniania wiedzy i sposobów dbania o zdrowie psychiczne oraz przez rok kalendarzowy jest objęta wsparciem ekspertów z Instytutu Edukacji Pozytywnej w zakresie realizacji działań profilaktycznych w obszarze dobrostanu psychicznego. To bardzo duże wsparcie i szansa na kontynuację dotychczasowych naszych działań. Po wykonaniu wszystkich zadań szkoła, będzie mogła ubiegać się o certyfikat "Szkoły Myślenia Pozytywnego".

Start projektu już w styczniu 2021!

Lista szkół: https://app.box.com/s/qwxl137dps8r2b6trv9kt54hxkm5oy32?fbclid=IwAR1ywkkEHx_1rPQXWru0SdIVR09LCsY06ICSbSOkgTrRay3ICwx0Nx9N8Hg

Więcej o programie: https://myslepozytywnie.pl/opis-projektu