Zmiana terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów w najbliższym czasie zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. W przypadku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 na semestr pierwszy klas I publicznych  branżowych szkół II stopnia Łódzki Kurator Oświaty określi nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów.
O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

http://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/05/rekrutacja.pdf

rekrutacja