Zdalne nauczanie w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu

Szanowni Państwo!

Od dnia dzisiejszego rozpoczynamy pracę – realizację programu nauczania w zdalnym.  Na podstawie Rozporządzenia MEN  z dnia 20 marca 2020 r. w szkole zostało wprowadzone zarządzenie dyrektora, które:

  1. Zobowiązuje do realizacji programów nauczania w Technikum i Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu od dnia 25.03.2020 r. do odwołania, w formie zdalnego nauczania, z wykorzystaniem platform edukacyjnych Synergia Librus, e- podręcznik, Zoom, Discord lub innych , po uprzednim zgłoszeniu tego dyrektorowi.
  2. Do komunikacji z uczniami nauczyciele wykorzystują dotychczasowe wybrane przez siebie formy i elektroniczne kanały: komunikatory internetowe, sms, rozmowy telefoniczne.
  3. Plan zajęć lekcyjnych pozostaje nie zmieniony, natomiast czas lekcji może być ograniczony do 30 minut. Nauczyciel może blokować treści z dwóch lub więcej jednostek lekcyjnych, jeżeli pozwala na to zakres materiału podczas jednej lekcji /wpis w dwóch lub więcej  jednostkach/. Prowadzenie lekcji obejmuje także przekazywanie uczniom zadań do samodzielnego wykonania a także indywidualnej pracy z uczniem.

W PRZYPADKU BRAKU TECHNICZNYCH MOZLIWOŚCI UDZIAŁU UCZNIA W LEKCJACH PROSIMY O INFORMACJĘ DO WYCHOWAWCY KLASY.

Lekcje realizowane przez nauczycieli pozwolą na realizację materiału także w innej porze, ale niezmiernie ważny jest tutaj kontakt z nauczycielem, od którego UCZEŃ OTRZYMA  szczegółowe informacje o formie i metodzie zapoznania się z treścią i problematyką wymaganą i podlegającą ocenianiu!

UCZNIOWIE Pamiętajcie!- przekazywane zadania do wykonania i prace  a także Wasza aktywność na zdalnych lekcjach MOGĄ BYĆ OCENIANE- zostały wprowadzone 4 nowe kategorie ocen z wagą 3.

Zajęcia praktyczne w formie zdalnej koncentrują się na wykonywaniu zadań możliwych w formie pokazowej /analiza filmów demonstracyjnych, wypełnianie arkuszy CKE oraz zadań/.

LEKCJE REALIZOWANE SĄ W GODZINACH 8-15

Nauczyciele organizują proces  zdalnego nauczania w sposób indywidualny dla każdej klasy /np. lekcja na żywo, czy czat, platforma edukacyjna, czy moduł praca domowa/- w zależności od możliwości technicznych grupy. Czas lekcji może zostać skrócony do 30 minut.

Większość rozwiązań zostało wdrożonych od dnia 12 marca, w tej chwili nauczanie przybiera tylko bardziej zorganizowany sposób w zakresie metod i form realizacji materiału. Dodatkowo Wasza aktywność będzie zaliczana jako obecność na lekcji!

Codziennie możecie także korzystać z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w godz. 9-14

W sytuacjach wyższej konieczności kontakt telefoniczny także poza wyznaczonymi godzinami:

Psycholog: 782575085

Pedagog: 600135035 oraz  695641834

Bezwzględnie proszę wszystkich o zastosowanie się do wytycznych władz rządowych w zakresie zachowania szczególnych środków ostrożności, pozostanie w domu w celu ochrony zdrowia własnego i najbliższych!

Proszę także wszystkich o spokojne podejście do nowej sytuacji, myślę, że jesteśmy w stanie razem sprostać wyzwaniu, reagować na trudności, wzajemnie sobie pomagać.

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Państwa, Rodziców, Nauczycieli i Uczniów

 

Elżbieta Urbańska- Golec

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu