Zawieszenie zajęć dydaktycznych w szkole

Informujemy, że od dnia jutrzejszego, tj. 12 marca 2020 r. na okres dwóch tygodni zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej.

W dniu 12 i 13 marca szkoła prowadzi wyłącznie zajęcia opiekuńcze.

Pełna informacja dostępna jest https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

11.03.2020 Polska
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych