Zasady funkcjonowania sekretariatu Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu w roku szkolnym 2020/2021

W obliczu epidemii korona wirusa w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły wprowadza się:

ZASADY FUNKCJONOWANIA SEKRETARIATU
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W WIELUNIU
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

 1. Dla uczniów sekretariat szkoły czynny jest w godz. 8.45 – 13.30
 2. Dla pracowników szkoły sekretariat czynny w godz. 7.30 – 15.30
 3. Dla rodziców uczniów szkoły sekretariat czynny
  w godz. 8.00 – 10.00 i 14.00 – 15.00
 4. Wizyta rodzica u dyrektora szkoły po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu
 5. W sekretariacie może przebywać maksymalnie jedna osoba, jednorazowo dopuszcza się dwie osoby uczeń –rodzic
 6. Należy zachować dystans 1,5m między pracownikiem sekretariatu a interesantem
 7. Nie przekraczać wyznaczonej przestrzeni do pracy dla pracowników sekretariatu
 8. Zaleca się zdezynfekowanie rąk przed wejściem do sekretariatu
 9. Interesantów z zewnątrz obowiązuje zasłanianie nosa i ust