Zasady bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu w związku z COVID-19

Przypominamy najważniejsze zasady obowiązujące w szkole w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa i choroby COVID-19:

  • na korytarzach w szkole obowiązuje nakaz noszenia maseczek lub przyłbic (dotyczy uczniów, nauczycieli i  innych pracowników szkoły),
  • w oznaczonych miejscach na terenie szkoły, a także w każdej sali lekcyjnej i toalecie, znajdują się dozowniki z płynem do odkażania dłoni,
  • uczniowie zobowiązani są do zachowania dystansu między sobą oraz nie gromadzenia się na korytarzach,
  • wejścia do szkoły są podzielone na strefy, tak aby uczniowie mieli swobodne wejście, unikając skupisk.

Więcej informacji oraz wszystkie procedury bezpieczeństwa obowiązujące w naszej szkole znajdują się w zakładce COVID-19 – zobacz