Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów na posadzki oraz dostawę i montaż ścianki przesuwnej dla inwestycji Budowa Warsztatów Szkolnych Budowlanych Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu

Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu, ul. Wojska Polskiego 32 zaprasza do złożenia ofert na następujące zadania:

Zadanie 1.

Budowa Warsztatów Szkolnych Budowlanych Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu – zakup materiałów/wyrobów budowlanych na wykonanie posadzek przyziemia i piętra oraz ich transport i rozładunek.

Zadanie 2.

Budowa Warsztatów Szkolnych Budowlanych Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu – dostawa i montaż ścianki działowej przesuwnej na piętrze.

 

Oferty mogą być składane na każde zadanie niezależnie lub razem na obydwa zadania.

Zapytanie ofertowe plytki i scianka

Piętro

Przekrój A – A

Wzór umowy zadanie 1

Wzór umowy zadanie 2