Zalecenia Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaleca mieszkańcom województwa łódzkiego:

  1. unikać uczestniczenia w imprezach masowych, okolicznościowych, spotkaniach towarzyskich, zgromadzeniach,
  2. zaniechać podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia,
  3. przestrzegać zasad zapobiegania zakażeniom przenoszonym drogą kropelkową, w tym zwłaszcza higieny rąk,
  4. stosować się do wszelkich zaleceń i zakazów wydawanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w tym również udzielać niezbędnych informacji pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zarządzenie Nr 6 z 2020 r. ŁPWIS z dnia 12 marca 2020 r