Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2018/2019

  1. Wystawienie ocen końcoworocznych – 10.06.19 
  2. Rada klasyfikacyjna – 13.06.19 godz. 15.00
  3. Egzaminy klasyfikacyjne – 14.06.19 od godz. 9.00
  4. Rada zatwierdzająca wyniki egzaminów klasyfikacyjnych – 17.06.19 godz. 8.15 sala 03
  5. Zakończenie roku szkolnego 19.06.19 –
                  godz.8.00 – boisko szkolne – wszyscy uczniowie
                  godz. 9.00 – sala 03 – uczniowie klas III Branżowej Szkoły I Stopnia z oddziałami ZSZ