Zakończenie Roku Szkolnego 2012/2013

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

                 Rok szkolny 2012/2013 zakończył się dość późno, bo dopiero w dniu 28 czerwca. Uroczystość ta, jak co roku, miała miejsce na boisku szkolnym, a poprowadziła ją Pani Dyrektor Elżbieta Urbańska – Golec.

To właśnie tutaj, na forum całej szkoły wyróżniający się uczniowie z rąk Pani Dyrektor odebrali świadectwa i nagrody. Wszystkim pozostałym wychowankom Pani Dyrektor życzyła bezpiecznych i pogodnych wakacji. A nauczycielom? Nie, jeszcze nie teraz: podsumowania, sprawozdania, konferencje, nabór na rok przyszły – czyli jeszcze trochę?