Zakończenie Roku Szkolnego 2011/2012

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

                 W tym roku wyjątkowo późno, bo dopiero 29 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego.

Uroczystość poprowadziła Pani Dyrektor Elżbieta Urbańska – Golec, która pożegnała nauczycieli przechodzących na emeryturę:

–       Panią Barbarę Wypchło (nauczycielkę chemii)

–       Pana Zygmunta Kowalskiego (nauczyciela praktycznej nauki zawodu)

Podziękowała im za wieloletni trud oraz zaangażowanie i życzyła realizacji odkładanych „na potem” pasji.

Dzień ten był okazją do przypomnienia wszystkich naszych sukcesów odniesionych w mijającym roku szkolnym, a było tego niemało!