Zajęcia praktyczne w Zespole Szkół nr1 w Wieluniu

Informujemy, że do 18.04.2021r.  wszystkie zajęcia praktyczne w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu będą się odbywały w formie zdalnej.