WYPRAWA na 3K: KARIERA, KOMPETENCJE, KREATYWNOŚĆ

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniach XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, które będą realizowane w Zespole Szkół nr 1 od 18 października 2021 r. pod hasłem „Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność”… Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, która ma na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.