Wydawanie Świadectw Dojrzałości 2021

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu zaprasza absolwentów Technikum po odbiór świadectw dojrzałości w dniu 5.07.2021r.  o godz. 13.00 – sala 03.

Podczas odbioru świadectw dyrektor szkoły zobowiązuje wszystkich do przestrzegania zasad bezpieczeństwa związanych z obecną sytuacją epidemiologiczną.

Jeśli ktoś nie będzie mógł odebrać świadectwa w wyznaczonych godzinach zapraszamy po jego odbiór w sekretariacie szkoły w późniejszym terminie.