Wychowawcy klas pierwszych

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2 września 2019r. godz. 8.00 – boisko szkolne.

Poniżej lista klas pierwszych oraz imiona i nazwiska wychowawców:

 

Klasy 2019/2020 Wychowawca
Uczniowie po ósmej klasie szkoły podstawowej
1 TA Technik architektury krajobrazu Irena Urbaniak
1 TB Technik budownictwa Kamila Trzeciak
1 TN/G Technik budownictwa – obsługa nieruchomości/ technik geodeta Małgorzata Forenc
1 TE/F Technik ekonomista/ technik ekonomista- finanse i rachunkowość Renata Szymańska
1 TX/L Technik logistyk – zarządzanie w e-logistyce/ technik logistyk Sławomira Witkowska
1 TZ Technik żywienia i usług gastronomicznych Beata Podgórska
1 BKC Branżowa Szkoła I Stopnia Kucharz/ cukiernik Magdalena Kabała
1 BM1 Branżowa Szkoła I Stopnia monter zabudowy
i robót wykończeniowych w budownictwie 1
Marek Stasiak
1 BM2 Branżowa Szkoła I Stopnia monter zabudowy
i robót wykończeniowych w budownictwie 2
Krzysztof Matyjas
Uczniowie po gimnazjum
1 TA/G Technik architektury krajobrazu / technik geodeta Marzenna Jarosz-Krysztofinska
1 TB/N Technik budownictwa/Technik budownictwa – obsługa nieruchomości Kamila Jenś
1 TF/E Technik ekonomista- finanse i rachunkowość/ technik ekonomista Emanuela Jędryszek-Cyrkler
1 TL Technik logistyk Magdalena Pioruńska
1 TX Technik logistyk – zarządzanie w e-logistyce Nela Namyślak
1 TZ Technik żywienia i usług gastronomicznych Agnieszka Pilakowska
1 BCK Branżowa Szkoła I Stopnia cukiernik/ kucharz Ewa Kupczyk
1 BMZ Branżowa Szkoła I Stopnia monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Robert Grabowski