Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020

2 września 2019r. w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020, w czasie której dokonano oficjalnego otwarcia nowych Warsztatów Budowlanych.
W rozpoczęciu tym uczestniczyło wielu gości min.Karol Młynarczyk – wicewojewoda łódzki, Grzegorz Wierzchowski – łódzki kurator oświaty, Paweł Rychlik i Piotr Polak – posłowie na Sejm RP, Marek Kieler – starosta wieluński, Joanna Skotnicka-Fiuk – wiceburmistrz Wielunia, przedstawiciele władz gminy i powiatu, sponsorzy oraz partnerzy biznesowi i instytucjonalni szkół i placówek oświatowych, kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży, przedstawiciele duchowieństwa, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele, rodzice, uczniowie i inni zaproszeni gości.

Uczestnicy  inauguracji obejrzeli film pokazujący etapy pracy przy budowie Warsztatów Budowlanych. Dyrektor szkoły p. Elżbieta Urbańska-Golec w swym wystąpieniu podkreśliła, że prawie wszystkie prace możliwe w ramach kształcenia praktycznego oraz przepisów prawa pracy budowlane z zakresu murowania oraz wykończeniowe zostały wykonane przez uczniów oraz nauczycieli nauki zawodu w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu. Podziękowała sponsorom i współtwórcom warsztatów za ich pracę. Następnie goście wysłuchali występu chóru Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu oraz byli świadkami wręczenia aktu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły I LO im. Tadeusza Kościuszki Zbigniewowi Wiśniewskiemu oraz wręczenia aktów awansu zawodowego nauczycielom mianowanym.
Po części oficjalnej można było obejrzeć nowy budynek warsztatów oraz  skosztować potraw przygotowanych przez uczniów szkoły z pionu gastronomicznego.