Warsztaty profilaktyczne o szkodliwości e-papierosów połączone z prelekcją nt. stanu wojennego

 13 grudnia 2019 r. młodzież ZS 1 została zaproszona do Szkoły Podstawowej w Masłowicach. Julka i Jakub z 3 TNG przeprowadzili warsztaty profilaktyczne o szkodliwości e-papierosów. To już kolejne zajęcia dla młodzieży szkół podstawowych, które spotkały się z ogromnym zainteresowaniem nastolatków. II część spotkania dotyczyła 38 rocznicy ogłoszenia stanu wojennego. Młodzież ZS 1 uczestniczyła w lekcji historii zorganizowanej przez dyrektora szkoły, a zespół muzyczny pod kierunkiem Tomasza Grajnerta zaśpiewał piosenkę „Mury” Jacka Kaczmarskiego.