Utworzenie ekopracowni „Mikroświat – Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu” w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu

Ekopracownia „Mikroświat – Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu”

 

Utworzenie  ekopracowni „Mikroświat – Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu” w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania: 55 600 zł

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w PLN w zaokrągleniu do liczby całkowitej: 50 000 zł

Opis zakresu projektu:

Celem projektu jest stworzenie pracowni wyposażonej w nowoczesny sprzęt i różnorodne środki dydaktyczne, aby proces lekcyjny był ciekawszy i zwiększała się ciekawość ucznia stanowiąca niezbędny warunek gwarantujący pełne poznanie wiedzy, zrozumienie i przyswojenie oraz umiejętne wykorzystanie w życiu codziennym. Projektowana pracownia przyczyni się do kształtowania wśród uczniów świadomości ekologicznej. Odpowiednie rozmieszczenie stolików trapezowych umożliwi tworzenie różnorodnych kombinacji pracy zespołowej uczniów oraz umożliwi efektywne prowadzenie zajęć florystycznych.

Pracownia, ma mieć charakter laboratoryjno-ekologiczny. Uczniowie będą w niej pracować metoda projektów, badań i doświadczeń.
Zielone ściany - czyli efektowny, ogród wertykalny w pomieszczeniach to coraz popularniejszy sposób na przedstawienie kolekcji roślin, które będą wykorzystywane również do dekoracji florystycznych i do nauki rozpoznawania ich przez uczniów. To nie tylko modernistyczny styl ozdabiania ściany, ale przede wszystkim możliwość poprawienia mikroklimatu w sali lekcyjnej. Dodatkowo zielona ściana zwiększy dekoracyjność klasy.

Zalety ogrodów wertykalnych:

  • zielona ściana filtruje zanieczyszczenie z powietrza i tworzy naturalny ekosystem,
  • regulacja poziomu wilgotności powietrza,
  • redukcja ilości kurzu w powietrzu,
  • efektowny element wystroju wnętrz, "żywy obraz".

Link do strony www.wfosigw.lodz.pl

Uroczyste otwarcie ekopracowni nastąpiło 20 października 2022r.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=645131280645718&set=pcb.645147680644078