Transplantacja 2012/2013

KAMPANIA „DRUGIE ŻYCIE”

Nasza szkoła przyłączyła się do Ogólnopolskiej Kampanii „Drugie Życie” promującej transplantację. Kampania ma na celu propagowanie przeszczepów narządów, popularyzację podpisywania oświadczeń woli oraz informowanie o możliwości oddawania organów lub ich części przez żywych dawców, bez szkody dla nich.

Opiekunkami akcji zostały: Pani Anna Wypchło – nauczyciel chemii i Pani Dagmara Jakiel – pedagog szkolny.

Zaangażowane w akcję uczennice klasy III Technikum Ekonomicznego najpierw same uczestniczyły w odbywającym się w Łodzi szkoleniu, a następnie prowadziły szkolenia dla swoich koleżanek i kolegów, dla policji, straży miejskiej oraz straży pożarnej.

W ramach kampanii „Drugie Życie” w ZS Nr 1 zorganizowane zostało seminarium, podczas którego można było wysłuchać wykładu prowadzonego przez lekarza z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi, a także porozmawiać z osobami, które dzięki transplantacji zyskały szansę na normalne – drugie życie.

W trakcie kampanii nasi uczniowie podjęli szereg działań mających na celu pogłębienie w społeczeństwie wiedzy na temat przeszczepu organów. Ich zaangażowanie zostało zauważone; nasza szkoła pod względem aktywności zajęła II miejsce w województwie łódzkim.

Zwieńczeniem akcji był koncert, który odbył się na boisku szkolnym w dniu 4 czerwca 2013 r. Występujące w nim charytatywnie młode zespoły zagrały utwory Iry, Happysad i Dżemu. Jednak szkolny koncert to nie tylko muzyka. W trakcie imprezy można było porozmawiać na temat transplantacji i otrzymać oświadczenia woli. W przerwach między występami zespołów uczniowie zaprezentowali skecze, które rozbawiły całą publiczność. Podczas koncertu świetnie bawili się zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Cała społeczność ZS Nr 1 udowodniła, że potrafi szczytny cel kampanii połączyć z dobrą zabawą.