Technik Architektury Krajobrazu

Technik Architektury Krajobrazu

Kwalifikacje:

ORG.03 - Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
ORG.04- Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu jest przygotowanie do projektowania i kształtowania krajobrazu, np.:

  •  realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej,
  • projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych,
  • pielęgnacji i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu (ogrody, parki, zieleń na osiedlach...),
  • prowadzenia uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.

Szkoła zapewnia realizację zajęć praktycznych i praktyki zawodowej - 8 tygodni. W trakcie nauki w Technikum Architektury Krajobrazu uczniowie nabywają wiedzę  z zakresu podstaw architektury krajobrazu, rodzajów roślin ozdobnych w architekturze, obiektów małej architektury. Dodatkowo uczniowie rozwijają swoje umiejętności i wiedzę zawodową w licznych wycieczkach dydaktycznych na uczelnie wyższe, do ogrodów botanicznych, na targi branżowe, w warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli firm związanych z branżą architektury krajobrazu, a także uczą się obsługi sprzętu do zakładania i pielęgnacji zieleni Husqvarna, Makita.

Absolwent Technikum Architektury Krajobrazu może podjąć pracę, m.in.: w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, administracyjnych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu, w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody, właścicieli obiektów krajobrazowych, a także w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych. To kierunek rozwijający kreatywności i wrażliwość estetyczną. Po zakończeniu szkoły i zdaniu matury uczeń może podjąć naukę na studiach wyższych.

czas trwania:

5 lat

dodatkowa kwalifikacja:

florysta

przedmiot rozszerzony:

biologia

Facebook Architektury Krajobrazu w ZS1:

zobacz