Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Kwalifikacje:

HGT.02 - Przygotowywanie i wydawanie dań
HGT.12- Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód dla osób, które interesują się sztuką kulinarną, zdrowym odżywianiem,  a także organizacją i planowaniem żywienia. Kładziemy nacisk nie tylko na przekazywanie aktualnej, rzetelnej wiedzy żywieniowej, ale także na umiejętności praktyczne.

Absolwent klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • planowania, nadzorowania i rozliczania produkcji gastronomicznej,
  • sporządzania i ekspedycji potraw, wyrobów ciastkarskich i napojów,
  • planowania posiłków zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia,
  • korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych,
  • przygotowania oferty usług gastronomicznych w oparciu o oczekiwania gości,
  • swobodnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych i korzystania z obcojęzycznych źródeł informacji zawodowej,
  • planowania żywienia różnych grup ludności zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia człowieka.

Szkoła w trakcie nauki zapewnia realizację zajęć praktycznych i praktyki zawodowej, łącznie trwającej  8 tygodni.

Technik żywienia i usług gastronomicznych może podjąć pracę, m.in.: w restauracjach, kawiarniach, pensjonatach, firmach cateringowych, może także prowadzić własną działalność w zakresie usług gastronomicznych, być szefem kuchni, managerem, doradcą ds. prawidłowego żywienia.

Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent technikum żywienia i usług gastronomicznych może doskonalić swoje umiejętności i poszerzać wiedzę w ramach studiów licencjackich i magisterskich na różnych kierunkach związanych z żywieniem, m.in. technologia żywności i żywienia, biotechnologia, dietetyka, zarządzanie w gastronomii i innych.

czas trwania:

5 lat

specjalizacja:

Nowoczesne trendy w gastronomii i żywieniu

przedmiot rozszerzony:

biologia

Facebook Warsztatów Gastronomicznych ZS1:

Zobacz