Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Filmik promocyjny

https://www.facebook.com/115301335216628/videos/937355070037693/

https://www.facebook.com/zs1wielun/videos/241590790602560/

Kwalifikacje:

HGT.02 - Przygotowywanie i wydawanie dań
HGT.12- Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Nauka trwa 5 lat. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • planowania, nadzorowania i rozliczania produkcji gastronomicznej,
  • sporządzania i ekspedycji potraw, wyrobów ciastkarskich i napojów,
  • planowania posiłków zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia,
  • korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych,
  • przygotowania oferty usług gastronomicznych w oparciu o oczekiwania gości,
  • swobodnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych i korzystania z obcojęzycznych źródeł informacji zawodowej,
  • planowania żywienia różnych grup ludności zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia człowieka.

Szkoła zapewnia realizację zajęć praktycznych i praktyki zawodowej - 8 tygodni.

Absolwenci szkoły uzyskują po zdaniu kwalifikacji zawodowych tytuł technika, a po zdaniu egzaminu maturalnego mogą podjąć studia wyższe.